۰۹ مرداد، ۱۳۹۰

سنگ تهداب لیلیه پسرانه دارالمعلمین بامیان گذاشته شد

سنگ تهداب لیلیه پسرانه دارالمعلمین بامیان توسط رئیس معارف این ولایت و با حضور نمایندگانی از برخی ادارات و موسسات دولتی به زمین گذاشته شد.
این لیلیه درسه طبقه ساخته خواهد شد که دارای 15 اتاق، یک آشپزخانه، یک حلقه چاه سبتیک، 3600 متر دیوار احاطه وی، اتاق گارد، مبرز و ... می باشد که به مساحت یک ونیم جریب زمین ساخته می شود.
بودجه این پروژه مبلغ 445000 دالر آمریکایی می باشد که توسط اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا با همکاری پی آر تی بامیان کشور نیوزلند تمویل گردیده است

هیچ نظری موجود نیست: