۰۸ مرداد، ۱۳۹۰

خشک سالی در بامیان را جدی باید گرفت

کمبود آب زراعتی و آب آشامیدنی در بامیان مشکلی است که قرا و قصبات مختلفی را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از باشندگان را با خطر جدی زندگی مواجه نموده اند
که اگرمسئولین ذی صلاح و ذیربط توجه کافی ننمایند، اولاً مردم با یک فاجعه انسانی بزرگ مواجه خواهند شد که نتیجه ی آن بالا رفتن میزان مرگ و میر ناشی از کمبود آب های صحی آشامیدنی و مهاجرت های ناشی از این مشکل می باشند.
در ولسوالی های ورس و پنجاب و یکه ولنگ و تا حدودی دیگر ولسوالی های این ولایت مردم برای تهیه آب آشامیدنی خود ناگزیر می باشند یکی دو ساعت راه بروند تا آب مورد ضرورت اش را تهیه نمایند.
اکثر زمین های زراعتی به دلیل نرسیدن آب خشک و پژمرده شده و هیچ حاصلی را برای مالکین زمین نخواهند داشت.

هیچ نظری موجود نیست: