۰۹ مرداد، ۱۳۹۰

کارگاه آگاهی مبارزه با بروسیلوز یا تب مال

با شیوع بیماری بروسیلوز در چند ولسوالی بامیان، ریاست صحت عامه بامیان در راستای مبارزه با این بیماری کارگاه آموزشی راه های جلوگیری از آن را  برای سی تن از داکتران و کارمندان صحی این ولایت برگزار کرد.
داکتر محمد جمال الدین احدی مسئول بررسی امراض ساری در ریاست صحت عامه بامیان که در پایان این دوره آموزشی صحبت می کرد، از ثبت 372 واقعه که 117 مورد آن توسط لابراتوار تثبیت شده است، خبر داد.
وی همچنان از تعداد احتمالی افرادی که به این مرض مبتلا شده اند را بالای 372 نفر ذکر نمود.
داکتر محمد حسین اخلاقی مسئول بخش هماهنگی آمرین صحی ولایت بامیان گفت که یک کمیته اضطرار تشکیل شده و قرار است نیروهای PRT سه هزار واکسین در اختیار این کمیته قرار دهد تا حیوانات واکسین گردد.
مرض بروسیلوز که به آن تب مال نیز گفته می شود در ولسوالی های ورس، پنجاب و یکه ولنگ بامیان شیوع یافته است.

هیچ نظری موجود نیست: