۱۷ مرداد، ۱۳۹۰

کشف پارچه های از یک بت جدید در بامیان

کشف پارچه های از یک بت جدید در بامیان
پارچه هایی از بت سدوا در بامیان توسط تیم کاوشگران باستان شناس کشف گردید.
این تیم که مرکب از باستان شناسان داخلی و خارجی است به تازگی موفق شده است تا در ادامه دهمین سال گاوشگری های شان بت سدوا را کشف نموده و بر شکوه و عظمت تاریخی بامیان بیشتر امیدوار سازند.
در راس این تیم پروفیسور زمریالی طرزی باستان شناس افغانی قرار دارد که دهمین سال است که در فصل تابستان به بامیان جهت کاوشگری می آید.
پروفیسور طرزی پس از کشف این پارچه ها به رادیو بامیان گفت: این پارچه ها پارچه های بت سدوا است و بت سدوا، مجسمه بودا پیش از رسیدن به مرحله ای است که بودا به کشف معنوی رسیده باشد "
پروفیسور طرزی افزود: " این پارچه ها زینتی است که در تاج بت سدوا وجود داشته است "
کشف مجسمه های بت سدوا که در بامیان سابقه نداشته است، از نظر باستان شناسی و شناخت مکتب هنری بامیان اهمیت خاصی دارد.
وی ضمن نشان دادن این پارچه ها می گوید "این پارچه ها همانند گل های لوتوس و نیلوفر میباشد که بعضی ازاین پارچه ها خرد و بعضی شان کوچک میباشد و یکی ازین گل ها سالم به نظر می رسد که شاید در پیشانی مجسمه نصب می شده.
به گفتۀ این باستانشناس افغان، بت سدوا نمایانگر آن مرحله زندگی بودا بوده که به کشف معنوی خود دست نیافته بود.
این پارچه های مجسمه جدید در معبد بزرگ بودا معروف به معبد شاهی کشف شده است.
معبد شاهی بین دو بت بزرگ 55 متره و 35 متره قرار دارد

هیچ نظری موجود نیست: