۱۶ فروردین، ۱۳۹۰

اندر باب مشاور و کارشناس

به نقل از نامه وارده مندرج در شماره 1119 روز چهارشنبه 10 حمل روزنامه هشت صبح<<بحث مشاور و مشاورین و معاشات دالری شان از دیر زمانی است که در محافل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نهادهای داخلی مطرح بحث بوده و به یک موضوع حاد سیاسی و اجتماعی مبدل گشته است>>
در این نوشته از غزنی نمونه آورده است، اما آنچه واقعیت دارد این است که در این ایام و لیالی کسی که مهارت های کاری و تحصیلات عالی نداشته باشند و با کمی واسطه و بندبازی می توانند خیلی راحت مشاور و یا کارشناس شوند.
با توجه به مشاهدات و تجاربی که از این جماعت دیده ایم،کار مشاورین و کارشناسان بسیار سهل و آسان است.
که عمده ترین و بیشترین کارهایی که انجام می دهند به دو بخش تقسیم می شوند:
بخش اول کارهای شاقه که شامل: بدرقه مقامات، پس و پیش ماشین و موترش دویدن، عکاسی و بعضاً فلم گرفتن و...
بخش دوم کارهای نیمه ثقیل که شامل ایمیلینگ، چتینگ، بلاگینگ و غیره
اما پرظرفیت ترین اشخاص و با توانایی های خوب کاری و انرژی در بست های چهار و پنج و شش مجبور است با معاش ناچیز و بدون امیدداشت به اینکه کسی در جستجوی زمینه های رشد شان باشند.
وقتی مشاور و کارشناس که اصولاً می باید از لحاظ ظرفیت بالاتر از مقام مسئول باشند تا ایشان را در اجرای بهتر امور کاری اش یاری رساند ولی در عمل چنین نباشند از این روند چه توقع می توان داشت.
اگر در یک اداره هفت کارشناس و مشاور باشند، معاش یک ماهه شان می شود ده هزار و پنچصد دالر آمریکایی و معاش یک ساله شان می شود یک لگ و بیست و شش هزار دالر آمریکایی.
پولی که با آن می توان خیلی تغییرات در روند سازندگی یک شهر رونما کرد.

۵ نظر:

صمیمی سبزلی گفت...

آفرین بر صبح بامیان
بنویس

محمد نبی شهیر گفت...

سلام احمدی !
من بحیث یک جوانان افتخار میکنم مثل شما جوانان که در بدنه حکومت وظیفه اجرائ میکند بازهم مشکل اساسی که در جامعه ما موجود است چشم پوشی نمیکند آن را یک مشکل در جامعه افغانستان میدانید نظر میدهید تشکر

محمد نبی شهیر گفت...

سلام احمدی !
من بحیث یک جوانان افتخار میکنم مثل شما جوانان که در بدنه حکومت وظیفه اجرائ میکند بازهم مشکل اساسی که در جامعه ما موجود است چشم پوشی نمیکند آن را یک مشکل در جامعه افغانستان میدانید نظر میدهید تشکر

محمد نبی شهیر گفت...

سلام احمدی !
من بحیث یک جوانان افتخار میکنم مثل شما جوانان که در بدنه حکومت وظیفه اجرائ میکند بازهم مشکل اساسی که در جامعه ما موجود است چشم پوشی نمیکند آن را یک مشکل در جامعه افغانستان میدانید نظر میدهید تشکر

جوادمشعل گفت...

سلام خدمت آقای احمدی عزیز!
بلی مشاورین مفت خوران بیش نیست .