۱۱ فروردین، ۱۳۹۰

ده سال زدی خراب کردی، پروا ندارد

دوستانی که با انترنیت سر و کار دارند می دانند که بعضی ها خیلی پشت کار دارند و هر روز مطلبی را پست می کنند و به روز می سازند ولی من از جمله کسانی هستم که کمتر علاقه دارم و کم تر می نویسم.
اما این دو جمله رئیس صاحب جمهور در مراسم فراغت بیش از بیست هزار محصل مرا واداشت که این دو جمله را پست نمایم تا همه قضاوت نمایند که رئیس صاحب جمهور چقدر منصفانه و یا نه سنجیده فرموده اند.
جمله اول: دیر آمد خیر است؛ ده سال زدی خراب کردی، پروا ندارد
جمله دوم: اگر وجدانی در غرب باقی مانده باشد، اگر وجدانی در آن جا باقی مانده باشد

۳ نظر:

صمیمی سبزلی گفت...

ریس جمهور از کیسه خلیفه می بخشد
ده سال زدی خراب کدی پروا ندارد

چطور پروا ندارد ریس؟

ناشناس گفت...

او بی ناموس تو خو سخنگو هستی

ناشناس گفت...

ایشان سخنگوی است ولی بی شرف نیست یعنی شرف و عزت انسانی اش را از دست نداده