۱۶ تیر، ۱۳۸۹

برندگان انتخابات پارلمانی در بامیان؟

آغاز مبارزات انتخاباتی، مطابق جدول زمان بندی شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، سر از دوم سرطان مجاز است، ولی در بامیان و شاید خیلی از شهر های دیگر امروز که شانزدهم سرطان است و چهارده روز از شروع مبارزات می گذرند، هنوز کدام رنگ و جنگی از مبارزه و کمپاین به صورت جدی دیده نمی شوند.
فقط چند عکس و پوستری از دو سه کاندید به چشم می خورند و دیگر هیچ.
آب و هوای انتخاباتی بگونه ای است که فضای مبارزه در آن رنگی ندارد ولی قضاوت های مردم ، مبنی بر اینکه کی پیروز است و کی ها رای خراب کننده و سیاهی لشکر، شروع شده است.
شخصاً نمی دانم که از جمع چهل و سه نفر کاندید کدام چهار نفر چهار چوکی پارلمان که سهمیه بامیان را تشکیل می دهند را به مدت پنج سال صاحب خواهند شد؟
ولی شما بگوئید که از این جمع کی ها برنده خواهند شد؟
البته این یک طرح است برای این که در آخر می خواهیم بدانیم نظریات مردم (کسانی که با انترنیت سر و کار دارند و جستجوگر خبر از طریق وبلاگ هایند) به چه میزان به واقعیت قرین می باشند.
نتیجه در روزهائی که نتایج رسمی اعلان می شود دانسته خواهند شد و تا آن روز همه صبر می کنیم و به کسی هم توهین و تحقیر نمی کنیم.
زنده و سلامت باشیم.

۳ نظر:

ناشناس گفت...

به نظر من از این جمله استاد اکبری، نادر فهیمی و عبدالرحیم علیار زاده و خانم کاظیمیان برنده گان این دور خواهند بود

صمیمی سبزلی گفت...

او برار تو از مو امتحان می گیری
:)

کوهستانی گفت...

به نظر من همه برنده اند مگر آنهای که در مصرف کردن پول مهارت ندارند که مصرف شان از عاید شان بالا تر اند
اما, افسوس صد افسوس به حال ملت بی چاره که همیشه بازنده بوده و بازنده خواهد بود

مردم به پای صندوق های رای می روند و به این یا آن رای میدهند اما بعد از اینکه نتایچ معلوم شد و کسانی به مجلس راه پیدا کردن این ملت ومردم است که فراموش گردیده واز نظر ها می افتد

زنده باد آنهای که فقط برای خود زندگی می کنند