۱۴ اردیبهشت، ۱۳۹۰

فعالین مدنی و رسالت های شهروندی

با حرکت های مدنی دو سه سال اخیر در بامیان که بیشتر شان نمادین و طنزگونه بوده اند، دو امر مسلم و واضح می گردد:
اول: حکومت محلی بامیان به دموکراسی، حقوق شهروندی، آزادی بیان و انسانی ساختن حاکمیت با تمام عناصر و مؤلفات شان باور دارد و از نهادینه کردن آنها نیز نه تنها هراسی ندارد، بلکه از آن استقبال و حمایت نموده و می نمایند.
دوم: با توجه به چالشهای که عده ای با عناوینی چون ملکیت و غیره در مسیر انکشاف و پروژه های انکشافی ایجاد می نمایند و عملاً حکومت محلی را از تطبیق پروژه های عام المنفعه باز می دارند و از جانب دیگر مسئولین ارشد را مصروف این گونه دست اندازی های می کنند و این سبب می شود که بخشی از انرژی شان صرف رسیدگی به حل این گونه موارد گردد؛
بناءً رسالت شهروندی حکم می کند و وجدان انسانی می گوید و خرد جمعی و جامعه محور ما اقتضا می کند که فعالین مدنی آرام ننشینند و به مردم و کسانی که مانع تطبیق پروژه های عام المنفعه می شوند، حداقل فهمانده شوند که این کاری نیست مقرون به صواب بلکه کاری است در جریان خواست آنانی که می خواهند بامیان و بامیانی ها محروم از انکشاف و رفاه باشند.
اگر فعالین مدنی در قبال برخی فعالیت ها، که عده ای با برچسب مردم مانع عمران و انکشاف می شوند، سکوت نمایند و آرام بنیشینند مثل شان مثل مگسانی اند که فقط گرد زخم می چرخند و می پیچند و از آن ارتزاق می نمایند و در قبال حراست و حفاظت و سلامتی و پیشرفت عرصه ها و ساحه های سالم و قابل انکشاف بدن هیچ نمی اندیشند و نمی بینند.

۱۳ نظر:

ناشناس گفت...

از شما بعید است آقای احمدی که به جمع جاپلوسان دور خانم بپیوندید.

ناشناس گفت...

به موضوع خوبی اشاره نموده اید.
من هم امیدوارم که مردم و شهروندان و نهادهای مدنی به وظایف و رسالت های شان آگاه باشند

ناشناس گفت...

گپ چیه که ناگهان 180 درجه تغیر کرده اید؟

ناشناس گفت...

شما دیگه چرا سنگ سینه این محترمه بی کفایت را می زنید؟!

شریف گفت...

اتفاقا به نکته ای مهمی پرداختید. پروژه های مثل محل قبلی دانشگاه بامیان بخاطر سنگ اندازی های ازین دست آسیب دید. پس باید این مورد را خیلی جدی گرفت.
من با احمدی موافقم. اگر برای بامیان تظاهرات میکنیم پس مابک تراشی ها برای تطبیق پروژه های کلان از عمده ترین انها است.
مثلا همگی اعتراض میکردیم که بامیان را به بهانه ی ساحه فرهنگی بودن آباد نمیکنند. حالا چطور شد که ادعاهای بی سند و مدرک مالکیت بر سر مکانهای دولتی که قرار است پروژه های کلان در ان ساخته شوند، قابل اعتراض نیست.
حتی همین دانشگاه فعلی در دره خشکک را هم نمیگذارند که کارش تکمیل شود و با سند سازی های کوچی وار سد راه شده اند.
ماهمه میدانیم که اینها یا از ابتدا توسط برخی مقامات بلند رتبه قوم پرست ضد کار در بامیان آغاز میگردد و یا هم توسط کفتار های زمین شکار اغاز و با وارد شدن مقامات ضد بامیان و ضد هزاره در کابل ووو ادامه داده میشود تا بهانه ای باشد برای جلوگیری از کامیاب شدن پروژه ها.
ما اگر از والی بی کفایت انتقاد میکنیم که من هم موافقم، پس کور نبایید شویم و هداف را نباید گم کنیم.

ناشناس گفت...

درد مند :
آينده ات خوب بنظر مي رسيد. اما در اين اواخر داري خراب مي كني. اين خانم و هر والي ديگر مي رود. تو مي ماني و شهروندان باميان.
چرا عاقل كند كاري كه بار آرد پشيماني؟
همين سنگيني ات خوب بود. به يك تابان دربار تبديل نشوي.
دوستت دارم .
با احترام دردمند بامياني

ناشناس گفت...

حاكمان مي روند شهروندان مي ماند.
آينده ات را با صله و پول خران نفرمائيد.
به تابان دوم تبديل نشويد.
دوستت دارم دردمند بامياني

ناشناس گفت...

حاكمان مي روند شهروندان مي ماند.
آينده ات را با صله و پول خران نفرمائيد.
به تابان دوم تبديل نشويد.
دوستت دارم دردمند بامياني

ناشناس گفت...

حاكمان مي روند شهروندان مي ماند.
آينده ات را با صله و پول خران نفرمائيد.
به تابان دوم تبديل نشويد.
دوستت دارم دردمند بامياني

ناشناس گفت...

سلام به شما آقای احمدی!
من به نسبت اینکه تا هنوز انتقادهایی از والی داشته ام بخاطر کمکاریهایشان به عنوان ضد والی شناخته میشوم ولی واقعیت اینست که خاله ما و شما هیچ کاری برای انکشاف بامیان نتوانسته است. شما که یک آدم منطقی هستید باید این را بپذیرید. ولی من همانوریکه از والی انتقاد کرده ام به عنوان غعال مدنی در بامیان از برنامه های انکشاف ولایت با جدیت حمایت میکنم،حالا شما دعوای زمین مردم خشکک را مانع انکشاف ندانید بخاطریکه این یک دعوای حقوقی است و همانطوریکه هیات مشرانو جرگه فیصله کردند باید از طف یک محکمه با صلاحیت فیصه شود و معلوم گردد که حق با کیست؟
واما مشکل اینجاست که والی بامیان و حکومت محلی هیچگاهی با مردم به طور مستقیم صحبت نکرده و مردم از واقعیت های پشت پرده و مشکلات والی آگاه نیستند وگرنه با شما همکاری میکنند و تنها یک عده شله خور و چاپلوس و ملاهای زن ذلیل دور والی جمع شده و چاپلوسی میکنند واین بزرگترین مشکل است که همگی خود را در حکومت محلی سهیم نمیدانند. شما اگر امکان داشت به والی بگویید که با مردم رو راست باشد وقتیکه زمینهای خود را شهرک ساخت که مانع والی شد؟ و تمامش را هم به مافیای زمین و مردم خارج بامیان فروخت درحالیکه مردم بامیان در مغاره زندگی میکنند. میبخشید زیاد نوشتم ولی اینها واقعیت است وایکاش روزی شود که بانوی اول افغانستان خانم سرابی با مردم بامیان در مسجد رهبر شهید به طور مستقیم صحبت نماید وبه اینکار قدرش کم نمیشود.

ناشناس گفت...

سلام به شما آقای احمدی!
من به نسبت اینکه تا هنوز انتقادهایی از والی داشته ام بخاطر کمکاریهایشان به عنوان ضد والی شناخته میشوم ولی واقعیت اینست که خاله ما و شما هیچ کاری برای انکشاف بامیان نتوانسته است. شما که یک آدم منطقی هستید باید این را بپذیرید. ولی من همانوریکه از والی انتقاد کرده ام به عنوان غعال مدنی در بامیان از برنامه های انکشاف ولایت با جدیت حمایت میکنم،حالا شما دعوای زمین مردم خشکک را مانع انکشاف ندانید بخاطریکه این یک دعوای حقوقی است و همانطوریکه هیات مشرانو جرگه فیصله کردند باید از طف یک محکمه با صلاحیت فیصه شود و معلوم گردد که حق با کیست؟
واما مشکل اینجاست که والی بامیان و حکومت محلی هیچگاهی با مردم به طور مستقیم صحبت نکرده و مردم از واقعیت های پشت پرده و مشکلات والی آگاه نیستند وگرنه با شما همکاری میکنند و تنها یک عده شله خور و چاپلوس و ملاهای زن ذلیل دور والی جمع شده و چاپلوسی میکنند واین بزرگترین مشکل است که همگی خود را در حکومت محلی سهیم نمیدانند. شما اگر امکان داشت به والی بگویید که با مردم رو راست باشد وقتیکه زمینهای خود را شهرک ساخت که مانع والی شد؟ و تمامش را هم به مافیای زمین و مردم خارج بامیان فروخت درحالیکه مردم بامیان در مغاره زندگی میکنند. میبخشید زیاد نوشتم ولی اینها واقعیت است وایکاش روزی شود که بانوی اول افغانستان خانم سرابی با مردم بامیان در مسجد رهبر شهید به طور مستقیم صحبت نماید وبه اینکار قدرش کم نمیشود.

ظاهر شریفی گفت...

گفتن واقعیات معمولا یا به نفع کسی و یا به ضرر کسی تمام میگردد. ما باید واقعیت را بگوییم. حال اگر از کار خوبی که مورد نیاز است در بامیان جلوگیری میگردد ما انتقاد کردیم و از انجام ان پشتیبانی کردیم، مسلما به نفع والی است. اما ایا بخاطر والی باید نکنیم این کارهارا بخاطر والی با دشمنان بامیان همصدا شویم و جلو رشد بامیان را بگیریم تا والی فعلی برود؟
مگر با رفتن والی قبلی بامیان گل و گلزار شد که این همه برضدش توطیه شد؟ مگر فقط با امدن والی دیگر همه چیز خوب میشودوضمانتی وجود دارد؟
من فکر میکنم ما باید فقط و فقط برضد یک شخص مثلا والی همت مان را صرف نکنیم بلکه همواره برای کار در بامیان داد بزنیم و اقدام کنیم تا والی بعدی وبعدی مطمیین باشند که اینها از کار کردن والی ها تقدیر و از کار نکردن شان انتقاد میکنند و کورکورانه دشمنی نمی ورزند.

ناشناس گفت...

افشای یک کار غیر اخلاقی رییسی در بامیان.
فیلمی را بدست آورده ام که کار غیر اخلاقی یک رییس را نشان می دهد.
بقیه را در بامیان امروز بخوانید.
دردمند