۲۱ اردیبهشت، ۱۳۸۹

هاله ای از ابهام

در این روزها ولایت بامیان شاهد حرکت هائی اند که از سوی برخی به حرکت های مدنی تعبیر می شوند و از سویی، بعضی دیگر به این نوع حرکت ها برچسب توطئه و دسیسه می زنند।
این که کدام جانب حق به جانب است بر می گردد به قضاوت و دیدگاه شما و مردم ، ولی مرا به این باور است که همه باید شناختی از الفبای عناصر دولت و حکومت و مردم دموکراتیک داشته باشند و به عنوان بهترین گزینه تا زمانی که بدیلش ظهور ننموده داشته باشند و حرکت ها، فعالیت ها، دستوردادن ها و به چالش کشیدن ها و در بند کشیدن ها وجهه انسانی و قانونی داشته باشند.

۳ نظر:

عبدالحمید اعتمادی گفت...

سلام
امید که موفق باشید.
راستی از ترغی بیشتر برام بگو

عبدالرحمن احمدی گفت...

آقای اعتمادی سلام!
خوشحال می شوم که شما را بیشتر بشناسم.
در آینده نزدیک که حجم کار کمتر شود در رابطه به ترغی یا ترغای بیشتر بنویسم
منتظر باشید.

صمیمی سبزلی گفت...

عزیز شرطی شده بودم که هرگاه وبلاکت را باز کنم چیزی نو نبینم. اما امروز پس از روزها دیدم که وبلاگی پر باری درست کرده ای.
سری به ما هم بزن
پیروز و کامگار باشی